Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев назначи проф. д-р инж. Розалина Стефанова Димова за временно изпълняващ длъжността ректор на Техническия университет - град Варна, съобщиха от Министерство на образованието.

Ректорът на Техническия университет /ТУ/ във Варна проф. Росен Василев бе отстранен от поста заради плагиатство от министъра на образованието.

До момента проф. Димова бе заместник-ректор по научната, научно-приложна и проектна дейност в университета. Тя е преподавател по "Комутация и мултиплексиране в телекомуникациите", "Телекомуникационни мрежи" и "Цифрови преносни системи".

Проф. Димова ще изпълнява длъжността до избирането на нов ректор, като ще има всички правомощия и задължения на ректор на висшето училище, включително да освободи от академична длъжност предшественика си и да организира провеждането на предсрочни избори за нов ректор.

Припомняме, че проф. Росен Василев бе обвинен в плагиатство както по отношение за процедурата му за професура, така и за процедурата му за защита на дисертацията му за "голям докторат".

Плагиатството се изразява в това, че има съвпадение до 100 процента на текстове в дисертацията на проф. Росен Василев с други публикации на дисертации. От юридическа гледна точка това е плагиатство, тъй като той не е цитирал тези публикации и дисертации, които е ползвал. Има материал, в който, "едно към едно, включително с граматичните и техническите грешки, е възпроизведен текст в негови публикации и в неговата дисертация".

Членът на комисията проф. Николай Денков каза, че ректорът на ТУ-Варна е обвинен в плагиатство и заради книга от чуждестранни автори, които са от Университета в Белфаст, Ирландия, и те са изследвали метални сплави, подобни на тези, с които работи проф. Василев. Книгата е публикувана през 2009 г. и в нея има фигури и таблици.