Министерството на здравеопазването обяви, че сключило договори за закупуването на 7 610 000 броя щадящи тестове за скрининг на учениците от 1 до 12 клас. Общата стойност на тестовете е 15 518 628 лв.

МЗ обяви на 14 януари, че търси бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване на SARS-CoV-2 с цел скрининг на ученици от 1-12 клас и осигуряването на по-продължително провеждане на учебния процес присъствено.

Постъпили са 42 оферти.

Няколко дни преди това здравният министър Асена Сербезова прекрати предходната процедура по закупуване на бързи антигенни тестове за учениците заради съмнения за нередности.

"Въз основа на извършеното класиране са одобрени 9 участника, като с тях вече са сключени договори", допълват от МЗ.

Сроковете за доставка са следните:
По обособена позиция № 1 до 21.01.2022 г., следва да бъдат доставени 700 000 теста на обща стойност 1 557 400,00 лв.
По обособена позиция № 2 до 03.02.2022 г., следва да бъдат доставени 1 400 000 теста на обща стойност 3 125 028,00 лв.
По обособена позиция № 3 до 10.02.2022 г., следва да бъдат доставени 1 400 000 теста на обща стойност 2 779 000,00 лв.
По обособена позиция № 4 до 24.02.2022 г., следва да бъдат доставени 1 410 000 теста на обща стойност 2 778 200,00 лв.
По обособена позиция № 5 до 02.03.2022 г., следва да бъдат доставени 2 700 000 теста на обща стойност 5 279 000,00 лв.