МВР предприема допълнителни мерки в контекста на противодействие на незаконната миграция и повишаване на сигурността в условията на пандемия. Част от тях са свързани с увеличаване на капацитета на центровете от затворен тип за настаняване на чужденци, предава БТА.

За целта на територията на страната ще започне транспортирането на допълнителни жилищни контейнери, които да бъдат разположени в стопанисваните от МВР инфраструктурни райони с мултифункционално предназначение.

Контейнерите ще бъдат разположени на вече обособени площадки в центровете за чужденци на Дирекция "Миграция" от затворен тип в Любимец и Елхово.

Въпреки че капацитетът на центровете не е запълнен, основната цел е да се осигури по-голяма площ и безопасност съгласно противоепидемичните норми както за настанените, така и за персонала.

Процедурата по настаняване на чужденци включва медицински преглед и антигенен тест за COVID-19. Следва задължителна карантина в отделен сектор, съгласно Указанията за настаняване на чужденци на Медицинския институт на МВР.