МВР няма нито място, нито хора, за да изпълнява административното наказание до 25 денонощия арест, ако то бъде въведено в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), както предлагат депутати от "Обединени патриоти". Това става ясно от становище по законопроекта зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов, съобщи "Лекс".

Патриотите предлагат в ЗАНН да се предвиди, че при системно и повторно извършено административно нарушение се налага наказание "безвъзмезден труд в полза на обществото", който да бъде от 40 до 200 часа годишно и да продължава не повече от две последователни години. Друга тяхна идея е за нарушение на обществения ред да се предвиди и наказание "задържане в териториалните структури на МВР до 25 денонощия".

Основният мотив на депутатите да предложат въвеждането на тези наказания е, че често глобите не се събират, като масово санкционираните обявяват, че нямат доходи, за да ги платят.

Изпълнението на идеята за до 25 дни арест обаче може да се окаже невъзможно на практика, става ясно от становището на МВР.

"Обръщаме внимание, че изпълнението на наказанието "задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи изисква значителен финансов и човешки ресурс и необходим сграден фонд, с който МВР не разполага в достатъчна степен", пише Ципов до правната комисия.

И посочва, че в момента министерството има малко на брой помещения за задържане, които са разположени в големите областни дирекции. Ципов напомня, че когато това наказание се налага по Указа за борба с дребното хулиганство или по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, то се изпълнява в помещения, отделни от тези на задържаните за извършени престъпления.

"Необходимо е също така, да бъдат предвидени средства за изхранване, здравно обслужване и служители, които да осъществяват дейността по задържането и конвоиране на задържаните лица до съответния съд. Поемането на такъв ангажимент от МВР сериозно ще затрудни основните му дейности и съществува вероятност да не може да поеме и изпълни процедурата по изпълнение на наказанието", заявява зам.-министърът на вътрешните работи.

И предлага, ако все пак в ЗАНН бъде въведено подобно наказание, влизането в сила на измененията да бъде "отложено за по-продължителен период с оглед осигуряване на допълнителни средства по бюджета на МВР и по-внимателното му обсъждане с всички отговорни имащи отношение към въпроса институции, предвид тенденцията за въвеждане на този вид наказание във все повече закони".

Общините: Глобите не работят

Силна и категорична подкрепа получава от Националното сдружение на общините идеята на патриотите в ЗАНН да се предвиди възможност при повторност и системност на нарушението, вместо глоба, да бъде налаган безвъзмезден труд в полза на обществото. Нещо повече - от него става ясно, че кметът на Габрово Таня Христова след протестите в града преди близо два месеца, е настояла за спешни промени, с които да се подобри ефективността на наказанията по ЗАНН.

От сдружението посочват, че ниската ефективност на административно-наказателната дейност е позната в практиката на всички български общини.

"Най-често прилаганото наказание от местните власти - глобата - практически остава без последствия, защото в основната си част такива нарушители са без постоянна месторабота и съответно доходи. Това от една страна води до несъбираемост на наложените глоби, а от друга - не се осъществява предвидения превантивен и възпитателен ефект и възмездие за нарушенията на местната нормативна уредба", заявяват от НСОРБ.

Тази идея беше подкрепена и от Министерството на правосъдието, което дори предложи приложението на наказанието безвъзмезден труд да се разшири и то да се налага не само при системност и повторност на нарушението, както предлагат от "Обединени патриоти".

От МП предлагат, ако при извършено административно нарушение, глобата не може да постигне целите на наказанието, съдът да има възможност да налага "безвъзмезден труд в полза на обществото". Като това да става и когато се установи, че нарушителят няма доходи или те са под социалния минимум и затова не може да си плати глобата.