Собствениците на земите, върху които се строи Южната дъга на Околовръстното шосе в София, заплашват с нов протест, ако не им бъдат изплатени дължимите суми. 

На практика пътят вече се строи, премиерът Бойко Борисов го инспектира, но обезщетенията за собствеността не са преведени. 

За това алармират недоволните в официалната Фейсбук страница на Горубляне. 

"Багерите са в землището на Горубляне, без имотите да са платени, въпреки че съдебните дела приключиха преди повече от половин година", обясняват казуса си собствениците на земи.

Те посочват и правни мотиви, от които се притесняват - че от последните съдебни решения са минали шест месеца, а съгласно българското законодателство, ако до 6 месеца земята, която се отчуждава, не се плати, то отчуждителния акт се обезсилва и старият собственик си остава владелец на имота.

Това е записано в Закона за общинската собственост.

Когато в срок до 6 месеца от влизане в сила на заповедта по ал. 4 общината не изплати дължимото парично обезщетение за разликата в стойността по ал. 3, собственикът на отчуждения имот има правата по чл. 29, ал. 6. А именно - Ако в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта или на съдебното решение дължимото парично обезщетение не бъде преведено по сметка на собственика на имота, кметът на общината отменя заповедта за отчуждаването по искане на собственика.

"Ако държавата иска да строи, трябва да проведе отначало отчуждителната процедура. Това е добре, защото новите оценки няма да са от 2017 г. и да са по 30лв/кв.м., а ще са от периода 2020 г. -2021 г. и ще са по 500-600лв/кв.м. Лошото е, че строежът на Южната дъга ще спре за около 2 години", обясняват в посланието си местните.

Те са разговаряли с областната управа на София. По думите им са получили отговор, че парите им може да се преведени от АПИ. Затова призовават областния управител Илиан Тодоров да им обясни.

"Щом не искат да платят дори и тези смешни обезщетения, ще бъдем принудени от следващата седмица да започнем организация за протест на Южната дъга, спиране на багерите и рестартиране на процедурите по отчуждаване", обясняват собствениците на земите.