Генералният консул на Руската федерация в Русе Андрей Громов е разговарял в Русенския университет за експониране на изложби на руски художници в университета, както и представяне на стипендиантски програми в руски висши училища. Съобщението е от академичното ръководство на университета.

На срещата с ректорското ръководство Андрей Громов е подчертал стратегическата роля на висшето училище в Северна България и е казал, че е впечатлен от развитието му в годините.

Ректорът - чл.-кор. проф. Христо Белоев, е представил университета с неговите факултети и филиали, както и специалностите, в които се обучават студенти. Той е акцентирал върху високата оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация, дадена за следващите шест години на висшето училище.

Андрей Громов на свой ред отчете стратегическата роля на висшето училище в Северна България и изказа силното си впечатление от развитието му в годините.