Предвиждаме купуването на минимум 80 000 устройства - 20 000 за учителите, и минимум 60 000 за учениците, които ще се използват за елекронното обучение. Това ще стане със средства от Европейския съюз, но е свързано с бюджетни процедури и със Закона за обществените поръчки. Това каза в отговор на парламентарен въпрос за проблеми при преминаването към електронното обучение министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че при извънредното положение от март тази година заради коронавируса, България беше една от страните, в която много бързо и относително успешно започна обучението в електронна среда.

"По данни на МОН, още в първите седмици при обучението в електронна среда, близо 5 процента от учениците декларираха, че не се обучават поради липса на устройства, и близо 5 процента - поради липса на интернет свързаност. Бяха сключени договори с мобилните оператори за преференциални оферти за училищата, в помощ на родителите, за доставяне на интернет на преференциални цени", отчете министър Вълчев.

"Заедно с два от мобилните оператори у нас изградихме 11 WiFi зони в т.нар. обособени квартали, в местата с най-висока концентрация на необхванати ученици", каза още Вълчев.

Той добеви, че са купени вече близо 900 устройства, като по-голямата част от тях са били предоставени на учителите, а по-малка част - на учениците.

"Съдействахме за даряването на ученици и на над 1000 устройства", добави министърът.

Вълчев коментира също така, че учениците, които не са се включили в електронното обучение, не е само заради това, че нямат достъп до интернет и до устройства, а заради нежелание на една част от тях да се включат.

"Имаме близо 20 процента деца, при които имаме проблеми с тяхната ангажираност и редовна посещаемост при нормална ситуация, и при присъствено обучение. Точно тези деца не бяха включени и в електронното обучение", обясни министър Вълчев.

Той разкри, че основният ни проблем е липсата на отношение и отговорност на родители към образованието, но голяма част от тези деца имат смартфони, като ги използват за друго, а не за обучение.

Тези 80 000 устройства, които ще бъдат купени, няма да бъдат използвани само при електронното обучение, а ще се използват от учителите в училищата.

"Във всяка класна стая трябва да има устройство, защото учителите работят с електронни дневници и ще свързват тези лаптопи с мултимедийни дисплеи или с проектори", обясни министър Вълчев.

Той каза, че и сега има над 60 000 устройства в училищата, но голяма част от тях са стационарни компютри и не могат да се ползват при извънредна ситуация.

"В момента 0,4% от паралелките са карантинирани, дори да станат 1 процент, няма проблем с наличната техника, ако се задържи сегашното общо ниво на среднодневен брой заразени, за да се обезпечи обучението в електронна среда", каза още министър Вълчев.