За втора поредна година стартират обученията по професията "Приложен програмист" по Национална програма "Обучение за ИТ кариера" на Министерството на образованието и науката в изградените пет IT- центъра в София, Бургас, Пловдив, Русе и Правец.

От програмата могат да се възползват всички настоящи десетокласници, които не се обучават в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от ПН "Компютърни науки". Те могат да започнат своя 3-годишен курс на обучение през ноември т.г. и да го приключат едновременно със завършване на средното си образование. Обучението е безплатно и е в рамките на 320 часа годишно през всяка от трите години, като част от него ще се провежда онлайн. Лекциите и упражненията са в събота и неделя. Във всеки център могат да кандидатстват не само местни ученици, а и десетокласници от съседните общини и области. На всеки одобрен курсант от по-далечно място ще се поемат разходите за път и храна.

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане за обучение. Преди това всички кандидати трябва да се регистрират за включване в националната програма на адрес: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/ .

Срокът за регистрация е до 16.00 часа на 05.10.2018 г. Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Обученията се провеждат в изградените пет IT- центъра за софтуерно обучение: в София - към Технологично училище "Електронни системи" и Технически Университет - София, Правец - към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец и Технически университет - София, Русе - към Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" - Русе, и Русенски университет "Ангел Кънчев", Пловдив - към МГ "Акад. Кирил Попов" и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Бургас - към Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

Партньори в Националната програма са организации и фирми от ИТ сектора: Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстер).