Мобилни екипи от всички териториални поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) ще консултират отново през септември хората, за да ги подпомогнат при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент, изчислен по старата или по новата методика, действаща от началото на 2019 г., съобщиха от Института.

Индивидуалният коефициент е елемент, приложим при определянето размера на пенсиите, свързани с трудова дейност. Графиците за посещенията на мобилните екипи в общинските центрове по места през септември т.г. ще бъдат оповестени до края на август в приемните на всяко ТП на НОИ. В постоянните приемни на поделенията на НОИ, както и в изнесените работни места, консултациите по тази тема не са преустановявани.

В кампанията през май над 1500 бъдещи пенсионери са били консултирани за вариантите за изчисляване на индивидуалния коефициент на бъдещата им пенсия чрез мобилните групи. За да получим консултация, трябва да предоставим на служителите информация за общата продължителност на придобития осигурителен стаж за времето до 31 декември 1996 г., както и документ по образец УП-2 за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по личен избор преди 1 януари 1997 г. Последните са необходими за изчисляването на индивидуалния коефициент и по т.нар. "стара методика".

От началото на годината около 52 000 души са подали заявления за отпускане на лична пенсия, свързана с трудова дейност, като пенсионното производство за част от тях все още не е приключило, съгласно нормативно установения срок от 4 месеца за произнасяне на пенсионния орган.

Хората с подадени заявления в периода от 1 януари 2019 г. до 3 май 2019 г. за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31 декември 2018 г., както и тези от тях, на които е била отпусната такава пенсия до 4 май 2019 г., могат да упражнят еднократно правото си на избор за по-благоприятния за тях начин за изчисляване на индивидуалния им коефициент. От този ред до момента са се възползвали около 2200 души.

Електронната услуга "Изчисляване на прогнозна пенсия" е достъпна и за самостоятелно ползване на интернет страницата на НОИ чрез издаден от института персонален идентификационен код (ПИК). От 4 май т.г. досега през тази услуга са направени справки с ПИК за близо 36 000 души.