Учениците ще разрешават конфликти по неагресивен начин. Подрастващите ще придобият нетърпимост към корупцията. Учителите ще възпитават децата на патриотизъм, доброволчество, благотворителност и толерантност.

Това са част от 16-те цели, които Министерството на образованието и науката е заложило в проекта за стратегия за възпитателната работа в образователните институции (2019 - 2030 г.). С документа експертите искат да постигнат формиране на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на детето. Проектът беше представен пред началниците на регионалните управления на образованието, учители, директори, неправителствени, професионални организации и родители в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади.

Сред целите е формиране на национална идентичност чрез уважение на историята, традициите и обичаите ни. Идеята е децата да изпитват национално самочувствие и гордост.

Учениците трябва да придобият качества, които да им помогнат да си изберат професия. Според експертите от МОН полезно за децата е също да стават доброволци, да се включват в дейности, свързани с екологията. Задължително е да проявяват толерантност и уважение към правата на хората с увреждания. Важно за подрастващите е също да придобият умения за разрешаване на конфликти по ефективен и неагресивен начин, или т.нар. soft skills. Учениците трябва да усетят европейската си идентичност, както и да изпитват уважение към националните, европейските и световните културни ценности и традиции. Те трябва да са дисциплинирани на улицата и да изпитват нетолерантност към корупцията в обществото, предвижда още документът.

Според авторите ключово условие за осъществяване на успешна работа в училище е ефективното взаимодействие със семейството. За целта са необходими взаимно уважение и доверие между тях. Родителите могат да влизат в часа на класа и да присъстват на извънкласни занимания, празници, състезания, конкурси и каузи. Когато родителите нямат достатъчно време, учителите ще оказват по-голяма подкрепа.

Имаме нужда да говорим за възпитанието. Имаме нужда да говорим за бъдещето на нашите деца, каза на представянето министърът на образованието Красимир Вълчев. Той припомни, че в началото на годината проучване показва, че над 2/3 от българите очакват от училището, освен да образова, и да възпитава.

"Всички гледаме чуждестранни филми, в които местната общност се събира в училището, местната общност подкрепя училището си

Това, което се случва в по-малките населени места, е точно това. Големият проблем е, че урбанизираната среда допълнително ограничава възможностите на училището да влияе върху публичната и медийната среда". Това каза доц. Антоний Гълъбов от департамент "Политически науки" на Нов български университет, който модерира дискусията.

Не може една страна да бъде просперираща, ако няма силна образователна система, каза Асим Адемов, евродепутат от ГЕРБ. Според него не е достатъчно ученикът да е научил, че 2+2=4 и Еверест е най-високият връх на Земята. Ние трябва да ги възпитаваме в общочовешки ценности като толерантност, уважение, в дух на родолюбие, в дух на уважение към нашите традиции, каза още Адемов.

Самият той е инициатор на четири кампании, които имат за цел да приобщят родителите към училището. Призна, че по-лесно това се случва в малките населени места.

"Трябва да повишаваме педагогическия капацитет на семейството - да създава найдобра, позитивна среда за развитието на детето. 56,8% от новородените у нас са в семейства без брак

Това е сериозен проблем, който затруднява училището в компенсирането на възпитателните мерки", каза Радостина Новакова, шеф на дирекция "Квалификация и кариерно развитие", която представи проекта на стратегия.

"Имаме един завършен документ. Възпитанието е най-важно, с което трябва първо да започнем. Може да обърнем парадигмата. Добродетелта в душата и сърцето трябва да се възпитава, за да излезе навън.

По-важно е, отколкото излишните знания, които дава образователната система", коментира лидерът на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева. Според нея възпитанието е първа основа за мотивация на младия човек. "Когато има проблем, човек, който не може да пророни една сълза, какво искаме от този човек?!", попита Янка Такева, която допълни, че синдикатът на учителите е ревностен защитник на новата стратегия.

Имаме нужда от стратегията, от различни теми и партньорство. Длъжни сме да положим усилия и да успеем, каза в края на дискусията образователният министър. "Ако влезем в спиралата на конфронтация, никога няма да постигнем съгласие."

Участниците в дискусията се обединиха, че стратегия е нужна. Откроиха и няколко ключови момента - работа на учителите с родителите, участие на родителите в училищния живот.

Министър Красимир Вълчев:

С родителите и учителите имаме обща мисия - да направим децата по-добри. С тази стратегия искаме да провокираме разговор относно възпитателната функция, разговор относно партньорството между образователните институции и семейството. Имаме нужда от усилване на възпитателната функция, имаме нужда от такова партньорство. Основно следствие от стратегията ще бъде да провокираме такъв разговор на местно ниво. Имаме нужда от относително съгласие по отношение на това в какво трябва да възпитаваме децата си, но това съгласие не трябва да бъде наложено. То трябва да бъде постигнато в училищните общности.

Фокусираме вниманието върху възпитателната функция. Търсим най-подходящите инструменти. Имаме относителен консенсус по отношение на целите на възпитателната функция, за това в какво трябва да възпитаме децата си. Сега фокусът е върху взаимодействието най-вече между родителите и учителите и върху инструментите, с които може да усилим тази функция.

С учителите и родителите имаме обща мисия - да направим децата по-добри, поможещи, по-образовани, и трябва да намерим начин да положим усилия и двете страни да го направим.

Социалният антрополог Харалан Александров:

"Знаещ човек" да се наложи пред агресивни модели "мутра" или "раппевец". Инструментът за възпитателната компонента в образованието е самият учител. Задачата на училището е да насити образователната среда със сполучливи образци на зрели възрастни хора, сред които учениците да изберат на кого искат да приличат. Това не е въпрос на електронна платформа, на показалка или на учебник, а е въпрос на това да присъстваш с идентичността си на знаещ човек сред младите и да се противопоставиш на всички останали образци, които доста агресивно ни предлага развлекателната индустрия като например раппевец.

В този смисъл има голям напредък, защото преди 20 години беше напълно невъзможно да се противопостави идеята за образован човек на идеята за мутрата, докато сега нещата са се развили много и че реално цивилизацията започна да си връща територия в образованието. Това е процес, който сигурно ще бъде подкрепен политически. Политиката в момента през министерството ангажира училището с възпитателна задача.