Не се очаква техническите процедури да се отразят на обработката на леки автомобили и автобуси. Няма да спира и обработката на товарни автомобили, уточняват от агенцията.

От 20.00 ч. на 8 април до 8.00 ч. на 10 април модул "Пътни такси и разрешителен режим" /ПТРР/ няма да работи в автоматичен режим поради извършване на технически процедури.

За посочения период, до приключване на техническите процедури, обработката на пътни превозни средства ще продължи, като ще се извършва по аварийна процедура /ръчна обработка/. На всички пунктове за горепосочения период пътните и винетни такси ще бъдат заплащани в брой.

За периода Агенция "Митници" ще подсигури допълнително служители на всички трасета за ръчна обработка на товарните автомобили при контрол на пътните такси и разрешителния режим.

Не се очаква техническите процедури да се отразят на обработката на леки автомобили и автобуси, тъй като при тях се контролира само наличието на валиден винетен стикер.

Т.е. ръчната обработка няма да усложни допълнително интензивния лек трафик по граничните пунктове, който се очаква в края на празниците. Периодът на аварийна процедура е съобразен и с товарните превозни средства.

Техническите процедури са свързани с миграция на база данни към нов сървър с по-добри параметри и са част от изпълнение на дейности по проект "Предоставяне на експертиза за намаляване на натовареността на базата данни на модул ПТРР". Цялостното изпълнение на проекта, включващо и други оптимизационни дейности, ще доведе до ускоряване на обработката на превозни средства при контрол на пътните такси и разрешителния режим.