Териториална дирекция Тракийска обяви трета процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 17 647.9 литра етилов алкохол, мастика, узо, анасонови напитки, джин, мента и сладки алкохолни продукти с цел преработка.

Алкохолът е задържан от митническите служители при проверки и е отнет в полза на държавата с влезли в сила административнонаказателни производства. За участие в търга се допускат само лицензирани складодържатели, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

Продаваният алкохол е обособен в 22 позиции с различно съдържание. Всяка позиция е с отделна начална тръжна цена. За участие в търга се внася депозит в размер на 10% от началната тръжна цена. Общата начална тръжна цена на цялото количество е 15 132.40 лева. Пълната информация за търга е обявена на интернет страницата на Агенция "Митници".