Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков назначи одит в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА), съобщиха от МТИТС.

Одиторите ще проверят изпълнението на контролните и регулаторни функции на главната дирекция, свързани с осигуряване на безопасността на гражданското въздухоплаване. Предметът на проверката включва и изследване на капацитета за изпълнение на контролната и административнонаказателната дейност, функциите по сертифициране и надзор, както и управлението на работните процеси в администрацията.

Министър Желязков разпореди на ГД ГВА да извърши пълен анализ на нормативната уредба, регламентираща безопасността на гражданската авиация, включително и регулацията на т.нар. лека авиация. Резултатите от анализа ще дадат необходимите данни за предприемане на промени, които биха засегнали и Националния план за безопасност в гражданското въздухоплаване, одобрен през ноември 2018 г. Също така е възложена проверка на всички летателни площадки на територията на страната.

Предстои да бъде подписано Споразумение за взаимодействие между Европейската агенция за авиационна безопасност, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" и всички национални контролни органи на държавите членки. Чрез него ще се гарантира установяването и поддържането на високо ниво на безопасност в гражданското въздухоплаване в Европейския съюз.

За набелязване на допълнителни мерки за подобряване на безопасността на гражданското въздухоплаване министърът е поискал среща с директора на Европейската агенция за авиационна безопасност.

С предложения за промени в Закона за гражданското въздухоплаване е предвидено създаването на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

След приключване на проверките министърът ще представи резултатите пред Министерския съвет и ще предложи конкретни мерки в сектора, съобщиха от ведомството.

Припомняме, че в последно време зачестиха инцидентите с леки самолети. Последната катастрофа стана на 29 май, когато пилотът Румен Иванов загина при авиоинцидент в землището на село Юлиево, Община Мъглиж, а преди това пловдивчанката Вяра Лозанова, която е военен техник и експерт, и Иван Костадинов от София загубиха живота си в самолетна катастрофа край Ихтиман.