Могат до доведат до хаос в бутилиращата индустрия в България.

Това коментира Пейо Майорски, председател на Инициативния комитет за защита на потребителите. 

Като организация, която защитава потребителския интерес, Инициативният комитет за защита на потребителите апелира към българските народни представители, да се информират добре за въздействието, което би имал Законът за храните, преди да гласуват спорните текстове в него на второ четене.

Обръщаме се към депутатите от парламентарните комисии по земеделие, по здравеопазване и по икономическа политика, тъй като до голяма степен от тях зависи дали Законът за храните ще бъде приет окончателно в сегашния си вид.

Новите текстове дават възможност за нерегламентирани практики, които биха увредили потребителския интерес. Има възможност за заблуда и подвеждане на българските граждани, 2/3, от които обявяват, че консумират бутилирана вода. С този закон се създават предпоставки за отмяна на принципа „едно находище – един бутилировач“. Подобна стъпка би довела до хаос в сектора и до пълно размиване на отговорността относно качеството на продукта и опазването на ресурса, коментира Майорски.

Как потребителите ще са сигурни за качеството на водата, която купуват, ако не са наясно какви критерии са спазени при нейното бутилиране и кой носи отговорност за продукта? Надяваме се, че въпросите ни ще бъдат чути, тъй като от техните отговори зависи бъдещото развитие на целия бутилиращ сектор, както и здравето на българските потребители.

Притеснителен е също така фактът, че в приетия на първо четене закон се премахва процедурата по признаване на изворните води. Това означава, че всеки ще може да бутилира вода с неясен произход и да я предлага на пазара.

Вносителите на този текст мотивират нововъведението с намаляване на административната тежест, но пропускат факта, че става въпрос за интереса и здравето на българските граждани. Ако на пазара бъде пусната вода, която не отговаря на критериите за качество, няма да е ясно нито кой я е произвел, нито кой я предлага в търговската мрежа, каза Майорски.

Подобна несигурност би се отразила негативно върху цялата бутилираща индустрия в България и би довела до срив в доверието на потребителите, намаляване на консумацията на бутилирана вода, драстичен спад в инвестициите и закриване на работни места. За сериозен проблем намираме и създаването на абсолютен понятиен хаос чрез въвеждането на нови термини в текстовете. В тях са представени названия, които не присъстват нито в българското, нито в европейското законодателство.

Появява се например терминът “извор”, който трябва да бъде изписан с по-едър шрифт от търговската марка. Приложението на това изискване ще дезориентира потребителите и ще доведе до объркване каква вода купуват. В момента зад марката на продукта те виждат ясна отговорност от страна на доказани производители, които инвестират в постоянен контрол на качеството и предлагат на пазара бутилирани води с ясен произход и уникални характеристики като чистота на произход, минерален състав и уникален вкус, каза Майорски. 

От името на Комитета за защита на потребителите, настояваме в Парламента да намери място за опазването на обществения интерес, а не подкрепата на частни бизнес интереси, които биха разрушили доверието на потребителя и биха застрашили правото му на информиран избор по отношение на жизненоважен продукт като водата, заключи Пейо Майорски.