На прага на новия бюджет за 2023 година майки на деца с трайни увреждания настояват за по-високи месечни помощи.

Те не са се променяли от години, а цените за лечение и терапия са се увеличили многократно.

От 350 до 930 лева са месечните помощи за семействата в зависимост от степента на увреждане на децата.

В позиция за БНТ от Министерството на труда и социалната политика отбелязват, че ведомството подкрепя всяка инициатива за подобряване на обхвата на семейните помощи, но с оглед на сериозните финансови ограничения в проектобюджета за 2023 година не е предвидено увеличение на размерите на семейните помощи.

Родителите са категорични, че е необходима актуализация, която да отговаря на нуждите на децата.