Йорданка Фандъкова, като кмет на Столична община, и Столичният общински съвет - в качеството им на едноличен собственик на капитала на "Топлофикация София" ЕАД, да намалят цената на парното от 1 януари 2021 г. Tоплофикационното дружество да започне да продава топлинна енергия на клиентите си на цена по-ниска от утвърдената от КЕВР пределна цена в размер на 82,09 лв./МВтч без ДДС.

За това призова председателят на "Изправи се. БГ" Мая Манолова в предложение до столичния кмет Йорданка Фандъкова и Столичния общински съвет.

Тя е категорична, че няма нормативни и финансови пречки за такова решение и всичко зависи от политическата им воля.

"Предвид решенията на КЕВР и заявлението за утвърждаване на цени за регулаторния период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., представено от "Топлофикация София" ЕАД пред КЕВР, установихме, че топлофикационното дружество е получило допълнителни приходи от клиентите си в размер на 14,7 млн. лева поради различните цени на природния газ", посочва Манолова.

Според изчисленията на експерти средната цена на природния газ, по която "Топлофикация София" ЕАД заплаща на "Булгаргаз" ЕАД от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г. на база прогнозни количества природен газ, е 25,61 лв./МВтч.

"Това е с 19,09% по-ниска от включената в цената на топлинната енергия в размер на 30,50 лв./МВтч.", подчертава тя.

Манолова допълва, че това не включва количествата и цените на природен газ, които топлофикационното дружество е закупило за посочения период от газовата борса, където цените са по-ниски от утвърдените месечни цени на природния газ от КЕВР, по които обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД продава на "Топлофикация София" ЕАД.

"Именно сега, в условията на пандемия, е изцяло във възможностите и правомощията на Столична община и Столичния общински съвет да вземат решение за намаляване на цената на топлинната енергия от 1 януари 2021 г. С това се създават условия гражданите да могат своевременно да заплащат задълженията си към "Топлофикация София" ЕАД и да се намалят разходите им", допълва Манолова.

Припомняме, че тя призова КЕВР да намали цената на тока и парното от 1 януари 2021 г. за всички топлофикации в страната.