Още едно дете се нуждае от помощ. Животът на Калоян не започва никак леко. Той е роден на 2 септември 2014 година със спешно цезарово сечение поради намалени сърдечни тонове, полихидрамнион и неправилна позиция.

Към днешна дата Коко е с диагноза Ф84 (разстройство на развитието, неуточнено). Тя е поставена въз основа на явно изоставане в развитието и сензорни нарушения от аутистичния спектър, но детето е твърде малко за поставяне на по-точна диагноза.

Дадени са предписания за провеждане на терапия с психолог, логопед, ерготерапевт и сензорна терапия. Предложени са звукотерапия и лечение с хипербарна оксигенация. Коко има нужда от финансова подкрепа, за да продължи терапиите си и да може да излезе от своя собствен свят.

Детето вече е минало през редица изпитания. Когато е на около двегодишна възраст майка му забелязва, че изостава в развитието си. Коко извършва определени повтарящи се действия, не играе с играчките си по предназначение, няма очен контакт, не се обръща на силен шум или на името си, върти се в кръг и подскача постоянно на леглото. Има панически страх от вода, светлини, силни звуци, движещи се обекти, непознати.

В края на 2016 година са направени няколко прегледа при детски психолог, детски невролог и детски психиатър. В поведението му вече има огромна положителна промяна - има очен контакт, реагира на "Ела", "Дай", дава целувка с ръка, казва "чао", махайки с ръчичка.

За да може Коко да продължи да напредва и да се подобри, са нужни средства, които са непосилни за семейството. За една година терапии при психолог са нужни 2700 лв. (9 посещения месечно), 1680 лв. за ерготерапевт ( 4 посещения месечно), 2800 лв. за логопед (8 посещения месечно) и 3200 лв. за сензорна терапия (8 посещения месечно), или общо 10 380 лв.  Това е препоръчителен минимален брой посещения на месец. При установяване нужда от започване на звукова терапия и терапия с хипербарна оксигенация ще са необходими още средства.

Може да дарите чрез банков превод или платформата Helpkarma

Дарителска сметка:

IBAN BG80PRCB92301050455701

BIC PRCBBGSF

Прокредитбанк гр.София

титуляр: Калоян Лазаров Георгиев