Готова съм да направя законодателно предложение до българския парламент, което да бъде обсъдено и прието в спешен порядък, заяви Мая Манолова на среща в Генерал Тошево с инициативния комитет против добива на газ от находището "Спасово".

Според министъра на околната среда и водите Нено Димов при газовото находище "Спасово" в района на Генерал Тошево се предвижда да се използва конвенционален метод на добив на газ. Въпреки това местните хора смятат, че това ще има вредно въздействие върху подземните води, обработваемите земи и здравето на населението.

Инвестиционното предложение предвижда 35-годишен период на разработване и експлоатация на газовото находище "Спасово". То ще се разработва в четири добивни участъка - "Рогозина", "Рогозина-Изток", "Чернооково" и "Калина".

Срещу идеята за добив на газ са събрани над 2000 подписа и са се провеждат протести.

Омбудсманът поясни, че е необходимо да бъде направена промяна в Закона за опазване на земеделските земи, която да гарантира, че в плодородните почви няма да бъдат правени такива проучвания. По думите на Манолова това правило трябва да е записано в закон, а не да се следва чрез мораториум и декларации.

Омбудсманът ще настоява и да бъдат взети допълнителни становища за експлоатация на находището от всички отговорни институции, включително от тези, които са свързани с Министерството на енергетиката, за да стане ясно какви способи ще бъдат използвани при добива на газ.

Басейнова дирекция трябва да се произнесе до каква степен е под заплаха подземната вода на Добруджа. Министерството на здравеопазването също трябва да излезе със становище, така че в случай , че се пристъпи към отказ за издаване на разрешение за добив, той трябва да е достатъчно аргументиран, за да няма основание държавата да бъде съдена и да плати големи обезщетения, каза Манолова.

Омбудсманът коментира, че гражданите трябва да пазят и интересите на държавата, и на обществото. Мая Манолова посочи, че са необходими промени и в наредбата за обществените обсъждания с повече възможности да се чуе гласът на хората.

Омбудсманът ще настоява властите да се съобразят на 100 процента с резултатите от предстоящия референдум в община Генерал Тошево, на който хората легитимно ще дадат своето мнение за инвестиционното предложение на "Русгеоком БГ" ЕАД.

Референдумът е предвиден за 17 декември. Според данните на Областната избирателна комисия гражданите с право на глас в община Генерал Тошево са малко над 13 500. За да е валиден референдумът, трябва да се съберат гласовете на минимум 5406 души.

МОСВ очаква експертни становища

По добива на газ в Добруджа Министерството на околната среда и водите очаква експертни становища от всички други отговорни ведомства. Това посочи на срещата с Инициативния комитет против добива на газ в Генерал Тошево зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, съобщиха от МОСВ.

„По методите за проучване и добив трябва да се произнесе Министерството на енергетиката, Басейновите дирекции в Плевен и Варна имат компетенции по въпроса нарушава ли се дисбалансът на всички подпочвени води.

От РЗИ и ВиК в Добрич се очакват анализи за влиянието върху човешкото здраве и качеството на питейните води, а без подробна хидрогеоложка експертиза РИОСВ – Варна няма да излезе с окончателно решение по доклада за оценката за въздействие върху околната среда“, заяви Живков.