Лозан Панов не е съгласен с глобата и иска от районния съд да я отмени. Председателят на ВКС се яви сам в районния съд днес и обясни, че е декларирал имуществото си пред Инспектората към ВСС, защото след промените в закона това бил органът пред който трябва да го направи.

Съдът не допусна като страна по делото новата комисия за борба с корупцията (КПКОНПИ). Според съда Сметната палата не е закрита, въпреки че звеното, което отговаря за този тип нарушения вече е част от комисията. Освен това Сметната палата не била правилно призована.

Панов каза, че редовно е подавал декларации пред Сметната палата. Освен това и на сайта на Сметната палата и на сайта на Инспектората към ВСС пишело, че вече подават декларации пред ИВСС.

Според Лозан Панов било превратно упражняване на власт искането на Сметната палата декларациите да бъдат подавани пред нея.

Съдът ще се произнесе в срок.