Откритието е направено край бившите мини „Росен” (до бургаското село Атия), закрити в началото на 90-те години на ХХ век.

Крепостта има формата на правилен квадрат с дължина 100 м, дебелина на стените 1,60 м и е открита благодарение на спътникова снимка. Разкопките са на НИМ и се осъществяват под ръководството на Павлина Девлова.

"За съжаление за тази година разкопките скоро трябва да бъдат прекратени, поради началото на ловния сезон. Тук ще се гърми като в Ирак, е казал кметът на черноморската община", допълва Димитров.

Добивът на сребро и мед в Античността е достигал наистина гигантски за времето размери. Само нестопената до край шлака в крепостта-склад, според руския археолог Черних, е 160 000 тона.