Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прекрати проверката срещу бившия генерален директор на Българското национално радио Александър Велев. Тя беше по сигнал, че Велев е предоставил на Съвета за електронни медии за безвъзмездно ползване автомобил, собственост на БНР. Проверката е прекратена поради изтекла давност, съобщават от комисията.

Според подателя на сигнала, който не е посочен в съобщението от Антикорупционната комисия, предоставяйки през 2016 година за безвъзмездно ползване на служебния автомобил, Велев се е опитал да си осигури подкрепа от страна на медийния регулатор. Сигналът е подаден на 7 януари тази година, а твърдяното нарушение е от 11 август 2016 година - тоест изтекъл е тригодишен давностен срок.

КПКОНПИ е проверявала и сключен на 16 май 2017 година от Александър Велев договор с частна фирма за управление и съхранение на документи, включително и електронни услуги. Проверяващите са установили, че той е действащ и в момента и че по него са изплатени две суми през декември 2017 и през май 2019 година.

Плащанията са извършени от лица, различни от генералния директор на БНР, а изпълнителят по договора не се представлява и управлява от свързани с него лица, е констатирала Комисията и затова той не е бил в конфликт на интереси.

На същото заседание Антикорупционната комисия обаче е установила конфликт на интереси по отношение на бившия кмет на Костенец Радостин Радев.

По време на мандата си 2015 - 2019 година той отпускал средства за местен футболен клуб, в чиято управа е участвал. Глобен е с 10 000 лева и ще трябва да възстанови в общинския бюджет 16 200 лева.

Установено е, че по време на мандата си като кмет, Радев е представлявал и Сдружение с нестопанска цел - "Футболен клуб - Бенковски". През 2015 г. е бил негов председател, а през 2019 г. - председател на Управителния съвет на Сдружението. Всяка година бюджетът на Община Костенец предвиждал и целеви средства по направление "Спорт", за спонсориране на футболни клубове, но без те да са конкретно определени с решения на общинския съвет. Преценката за това, кои клубове да бъдат финансирани по този начин и с какви суми, била изцяло на кмета на Община Костенец.

За периода 20.04.2017 - 10.10.2019 г. само за футболния клуб, в чийто управителни органи е бил Радев, са издадени 41 платежни нареждания за изплащане на субсидии. Част от плащанията са наредени от заместник-кмет, но 9 превода, общо за 16 200 лв. лева, са подписани лично от Радостин Радев, като кмет и едновременно с това - председател на управителния съвет на спонсорирания от общинския бюджет "Футболен клуб - Бенковски".

За тези негови действия няма издадени заповеди, сключени договори или взети решения от Общинския съвет. Установено е, че през 2017, 2018 и 2019 г. най-големият бенефициент на общинските субсидии е бил футболният клуб, в чието управление е бил кметът Радев.

Глобата, наложена на Радостин Радев, е в размер на 10 000 лв. Отделно от нея, с решението на КПКОНПИ от Радев се отнемат и 16 200 лв. в полза на държавата - равностойността на материалната облага от установения конфликт на интереси.