Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) излезе със становище, че медиите не са задължени да свалят статиите, които са публикували за известния от близкото минало измамник Десислав Велков - Деси, който се представяше за екстрасенс и беше осъден за сексуални посегателства.

Неотдавна той е настоял за това, като се е позовал на "правото си да бъде забравен" - термин от Закона за защита на личните данни.

След разглеждане на случая обаче от КЗЛД заявиха: 

1. Правото на изтриване (или правото "да бъдеш забравен") не е абсолютно право и упражняването му може да бъде дерогирано на някое от изрично посочените основания в чл. 17, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, вр. с чл. 25з, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на личните данни.

2. Медиите и в частност журналистите са призвани да осигуряват прозрачност и информираност на гражданите, като по този начин способстват за защитата на обществения интерес. В конкретния случай е налице основание за отказ на предявеното право на изтриване на лични данни поради факта, че обработването им е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация и не на последно място за изпълнението на задача от обществен интерес, която обуславя необходимостта от информиране на обществото, както за извършените престъпления, така и за личността на извършителя, предвид неговата завишена обществена опасност.

3. Срокът за оповестяване на журналистическа информация, съдържаща лични данни следва да е съобразен с принципа за "ограничение на съхранението", прогласен в чл. 5, § 1, б. "д" от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно който личните данни могат да се съхраняват законосъобразно във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват същите.

През декември 2016 година съдът призна Велков за виновен за това, че на 2 октомври 2015 г. в Пловдив е извършил блудствени действия. Жертвата била студентка, която се срещнала с него в отговор на публикувана от измамника обява, че търси офис-сътруднички.

Пловдивският Окръжен съд кумулира наложените на подсъдимия наказания от 2014 година и наложи обща присъда от 6 години затвор.

Деси, който е родом от град Искър, Плевенско, многократно е осъждан за измами, принуда, блудства, побои. Има общо 19 присъди. През 2004 г. той получи 4 години затвор, които излежа в затвора в Кремиковци. Мнимият лечител обикаля от години из различни градове в страната, пуска обяви за набиране на млади момичета с предложение да станат секретарки на екстрасенс. "Одобрените" обаче след това били удряни, опипвани, а някои дори насилвани.

Вчера в София се проведе конференция за правата за снимане и публикуване съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в контекста на европейския регламент GDPR, организирана от Асоциацията на професионалните фотографи и Съюзa на младите юристи. Тя беше открита от еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество - Мария Габриел, която използва трибуната, за да популяризира новоприетата от Европейския парламент Директива за авторските права.

Снимка: Булфото