Те уточняват, че в българската столица София данъкът за колата и застраховката са почти десет пъти по-ниски от тези в Италия.

Всяка година около 15 хиляди глоби за нарушение на италианския правилник за движение остават неплатени, защото моторните превозни средства (МПС) са с чуждестранна регистрация и е много трудно да се издирят техните собственици. Допълнително препятствие е нежеланието на властите в съответните страни да предоставят лични данни, се посочва в информацията, цитирана от БТА.

Според изнесените данни закононарушителите се делят на две основни категории. На първо място това са местни фирми, които най-напред регистрират новозакупени автомобили в Италия, след което ги пререгистрират в България. После колите се връщат в Италия, където се дават под наем.

Изгодата е не само в значителните икономии от данъци и застраховки, но и в практическата "неуязвимост" спрямо глоби за нарушения.

Другата категория нарушители на закона са граждани на ЕС, които в срок от една година след придобиване на постоянно местожителство в Италия не извършат задължителната пререгистрация на притежавани от тях МПС с чуждестранни номера.

Съществува значителен финансов и съдебен риск, предупреждават медиите. Веднъж установени от контролните органи, серийните нарушители на правилника за движение рискуват да заплатят непогасените глоби със съответните лихви, да им бъдат конфискувани МПС с чуждестранни регистрационни номера и да бъдат съдени за измама при утежняващи вината обстоятелства и фалшива неплатежоспособност.

В информацията се изтъква, че предпочитанието към България проличава от все по-растящия брой тематични сайтове в интернет.

Съгласно тълкуването на закона, щом физическо лице е собственик на МПС с чуждестранна регистрация от ЕС и има постоянно местожителство в Италия, то е длъжно да пререгистрира колата.

Не може да се използва "вратичката" с прехвърляне на автомобила на близък или роднина в България, защото запазените по този начин чуждестранни номера не му позволяват да пребивава постоянно в Италия.

Постоянно и свободно може да се кара в Италия и в целия ЕС кола с българска регистрация, ако е собственост на фирма, регистрирана в България или е взета под наем от такава фирма.

Препоръката към италианците е да регистрират собствени фирми в България, което им позволява законно да прехвърлят всякакви МПС на името на фирмата. Освен това имат право да закупуват в Италия нови коли на името на българската фирма и да ги регистрират в България, като спестяват ДДС и плащат годишно за застраховка между 90 и 150 евро с включена зелена карта.

Никъде обаче не е пояснено, че чуждестранната регистрация не означава освобождаване от глоби за нарушения. Спазването на закона за движение по пътищата не е само въпрос на добра воля, допълват италианските медии.