Това сочи извод от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ през септември тази година, съобщи лидерът на синдиката Пламен Димитров, цитиран от БТА.

Според проучването за нормален живот на човек от четиричленнно домакинство (двама възрастни и две деца) в края на септември са необходими 560,81 лева на месец или общо за домакинство 2243 лева.

Измерването на съотношението между необходимите средства за издръжка на живот и общия доход на човек от домакинството (според НСИ) е въз основа на данните за разпределението на домакинствата по подоходни групи за второто тримесечие на 2015 г.

Съпоставянето на данните показва, че 32,3 на сто са с общ доход на човек от домакинството под издръжката за бедните домакинства - 295,41 лева или около 2 300 000 българи.

С общ доход на човек от домакинството от 295 до 561 лева са 48.2 на сто от българите или над 3.5 милиона души. Домакинствата с общ доход над издръжката на живот /560.81 лева/ са 19.5 на сто или около 1 400 000 души.

Продължава да нараства делът на домакинствата с доход между издръжката на бедните и необходимите средства за нормална издръжка. За около една трета от тези домакинства доходите им са по-близо до издръжката на бедните домакинства, което предполага, че е голяма вероятността да попаднат отново в групата на бедните домакинства при загуба на работа, навършване на пенсионна възраст или болен член в семейството, коментира Пламен Димитров.

В България 33.1 на сто от хората живеят в условията на тежко материално лишение, показва изследването. Това са хора, които нямат възможност да си позволят да заплатят сметките си за жилище, да поддържат дома си адекватно отоплен, да посрещнат неочаквани разходи или да си позволят едноседмична почивка извън дома.

Пламен Димитров цитира данни на Евростат, според които 40.1 на сто от населението у нас е изложено на риск от бедност и социално изключване при средно ниво от 24.4 на сто за ЕС.

Делът на хората в тежко материално лишение намалява спрямо 2008 г. с 41.2 на сто, но все още България заема водеща позиция в сравнение с държавите членки на ЕС. След нас са Румъния, Унгария и Гърция, докато средното ниво за ЕС е 8.9 на сто.

Нова линия на бедност

Правителството определи нов размер на линията на бедност за 2016 г. - 300 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с настоящата година.
 
Всяка година Националният статистически институт предоставя данни от изследването си „Наблюдение на домакинските бюджети в Република България”, на база на които се изчислява размерът на линията на бедност.

Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.