Кметът на Перник връща на Общинския съвет решението, с което му бе гласувана максимално възможна заплата от 5 072 лв. Подобно възнаграждение води и до значително повишаване на заплатите на председателя на Общинския съвет и двамата му заместници, което общинският бюджет не е разчетен да поеме, мотивира позицията си Владимиров.

Според внесената от кмета докладна записка първоначалното предложение е за заплата от 4 200 лв.

Владимиров е категоричен, че възнамерява да се издържа от заплатата си, както досега го е правил.

По думите му само от намаляване на ръководния персонал в общината са икономисани значителни средства.

Върнатото решение ще бъде разгледано на извънредно заседание на Общинския съвет до края на седмицата.