Сигнал за внезапно повишаване на нивото на р. Въча е постъпил от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" в община Кричим днес. Той е във връзка с високи води след град Кричим до село Куртово Конаре, община Стамболийски, съобщиха от общинската администрация.

Сигналът е подаден днес и в него се посочва, че водите са се покачили около 18:45 ч. на 6 юни.  Сигналът е постъпил на "Зеления телефон" и в него се твърди, че е имало опасност за живота на рибари, които са били в реката. С писмото от Басейнова дирекция задължават кмета на община Кричим да предприеме своевременни мерки за превантивна защита и за уведомяване на населението за възможността от внезапно повишаване на нивото на река Въча.

Уведомявам населението на Кричим и това по поречието на р. Въча за опасността от високите води чрез електронните и социални медии, е цитиран кметът на Кричим Атанас Калчев.

По думите му, практиката е, след като Националната електрическа компания (НЕК) предприемат изпускания, да уведомят съответните кметове на общини за графика, по който ще случва изпускането и съответните часови диапазони на високи води. Такова уведомление в общинската администрация не е постъпвало, посочи Калчев.

Той призова отговорните държавни институции да вземат отношение по темата за безконтролното изпускане на води.

Съгласно графика за използването на водите на комплексните и значими язовири, утвърден от министъра на околната среда и водите, за месец юни от язовир Въча са разрешени 120 млн. куб.м вода за електропроизводство чрез водноелектрическите централи на каскадата Въча, посочват в писмото си до Общината от Басейнова дирекция. В него няма конкретни дни и часови диапазони, посочва Калчев.

Информация за водните стоежи и количества в р. Въча преди Кричим е публично достъпна на интернет страницата ТУК >>> и данните от нея осигуряват обществен достъп до реално ежечасно водно количество в коритото на реката, като същата се обновява на всеки час, посочват още от общинската администрация.