Със свое решение Върховният административен съд окончателно потвърди незаконосъобразността на издаденото от главния архитект на район "Лозенец" разрешение за строеж, с което беше позволено изграждането на казино към столичния хотел "Маринела".

До него се стигна след като при извършена проверка по реда на надзора за законност, проведена под ръководството на СГП и внесен протест, началникът на Регионална дирекция "Национален строителен контрол" - Югозападен район отмени като незаконосъобразно издаденото разрешение за строеж.

Основен мотив при отмяната на акта е, че главният архитект на район "Лозенец" не е компетентен да издава разрешения за строежи от категорията на изграденото казино, съобщиха от Прокуратурата. Заповедта е обжалвана от представителите на хотела, но в хода на проведените съдебни производства пред Административен съд - София - град и Върховния административен съд успешно бе защитена тезата на СГП, в резултат на което окончателно бе обявена незаконността на издаденото от главния архитект на район "Лозенец" разрешение за строеж.

Въз основа на решението на ВАС изграденото към хотел "Маринела" казино на практика представлява незаконен строеж и подлежи на премахване от страна на компетентентните държавни органи.

След намесата на СГП и контролните органи, хотел "Маринела" ще запази архитектурния си облик във вида, в който е проектиран от японския архитект Кишо Курокава.