Над 1 млн. българи, подлежащи на мобилизация, нямат нужната военна подготовка. Трябва да развиваме възможностите на въоръжените ни сили по основната ни мисия - защитата на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на България. Това каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов при откриването днес на двудневната годишна конференция на началника на отбраната в София, цитиран от БТА.

Традиционният форум тази година се фокусира върху тенденциите и предизвикателствата при организационното изграждане и развитието на въоръжените сили в условията на динамично променящата се среда на сигурност и реалностите с окомплектоването им.

Съюзническите ни ангажименти са изключително важни и трябва да ги спазваме, имайки предвид общата политика на партньорите ни в НАТО, но говорейки за всички тези проблеми, трябва да наблегнем точно на това - функциите и задачите, които имаме, по защита на суверенитета и териториалната цялост. Това изисква много ясно назоваване на проблемите, които съществуват в нашите въоръжени сили, заяви министърът на отбраната.

Средата за сигурност не е по-добра от миналогодишната. Напротив крайно време е много ясно да назовем, че освен традиционните предизвикателства в нея, формулирани и от партньорите ни, като проблемите в Източното Черноморие и района на Близкия изток, има и други компоненти, които като че ли отбягваме да споменем, посочи Каракачанов и открои ситуацията на Балканите, която по думите му не се е променила към по-добро, отношенията между отделни балкански държави или с други страни.

Каракачанов припомни, че в последните две години бяха направени усилия за увеличение на заплатите, усилия по отношение на процесите на модернизация, на ремонт и поддръжка на съществуващата бойна техника. Министърът се надява настоящата година да е тази, в която ще започнат окончателно и трите проекта за модернизация. Той напомни, че проектът за изтребителите след парламентарното решение върви към преговори със САЩ за сключване на договор за придобиване на нов изтребител. За съжаление проектът за Сухопътните войски се бави и са необходимо допълнителни усилия, ако искаме до края на годината и той да стартира, каза Каракачанов. По проекта за ВМС министърът очаква тази година да се стигне до подписване на договор.

Каракачанов акцентира в изказването си и върху социалната политика по отношение на военнослужещите, като заяви, че увеличаването на възнагражденията "не е каприз", а е заслужено от мъжете и жените в униформа, служещи на страната. Амбицията е повишаването на възнагражденията да продължи.

Министърът говори и за поддържането и за модернизиране в някои от случаите на съществуващата техника. По думите му тук няма място за никакви спорове "дали това е евроатлантически правилно или не е". Практиката в други страни членки, източноевропейски държави, е много показателна в това отношение. Никой доброволно не се отказва от нищо, а го използва максимум, включително чрез модернизация и усъвършенстване, заяви Каракачанов.

Той се спря и върху проблема с некомплекта във въоръжените сили, като напомни, че за първа година постъпващите в армията са макар и с малко повече от напускащите. Ако тенденцията се запази и през тази година, мисля, че можем да кажем, че сме намерили правилния път, коментира министърът, като добави, че той е известен - осигуряване на достойно възнаграждение.

Каракачанов засегна отново и друг аспект - според него не е логично да се продължава с големия процент кандидати за служба, които биват отхвърлени за непригодност поради здравословни причини. Тук нещо бъркаме, защото процентът е изключително голям, подобен няма нито в полицията, нито в пожарната, нито в други структури, коментира министърът, който постави въпроса за разглеждане пред висшите офицери. Красимир Каракачанов отново заяви, че основни в армията са хората.

Спря се и върху проекта за доброволна военна служба, като посочи, че няма илюзия, че чрез нея ще се решат проблемите с некомплекта, но поне малко биха се облекчили те в някои от формированията, а и биха се подготвили хора за резерва. Приблизително 1 млн. български граждани, които подлежат на мобилизация при нужда, нямат военна подготовка. На какво разчитаме тогава, коментира Каракачанов.

Според него армията трябва да се отвори към обществото възможно най-пълноценно и по различни начини, а армейските проблеми да се назовават откровено и директно, за да има обществена подкрепа.

Министърът също така посочи, че политическото и военното ръководство към момента работят много добре. По отношение на всички проблеми в армията имате пълната подкрепа на политическото ръководство на МО, декларира той пред висшия команден състав.

Променящата се среда за сигурност налага ново степенуване на приоритетите в политиката за сигурност и определяне на нови насоки за развитието на отбранителните способности. Целесъобразно е извършването на нов стратегически преглед на отбраната, каза началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, който откри форума, говорейки също за актуалните предизвикателства пред сигурността в глобален и регионален план. Прегледът трябва да съчетае точен баланс между необходимите отбранителни способности и прецизното планиране на разходите за тяхното изграждане и поддържане в условия на ограничен финансов ресурс, каза ген. Боцев.