Това показва анализ на Гай Карпентър, съставен заедно с AM Best Company. Според неговите данни, в края на миналата година презастрахователния капитал е достигнал сумата от 427 милиарда долара. 2017 година стана третата година в историята по загуби на застрахователите от природни бедствия.

Изплатените суми на пострадалите от най-малко 4 опустошителни урагана в САЩ достигнаха 113.5 милиарда долара. "Въпреки значителните загуби от природни бедствия и катастрофи през 2017 г. пазарът демонстрира значителна издръжливост, без забележимо оттегляне на капитал и умерено увеличение на цените", твърди Карпентър.

Според него, презастраховането и капиталовите пазари откликнаха на благоприятните условия за компаниите, които успяха да представят качествени данни и добре разработени и изпълнени стратегии за намаляване на загубите. Тези мерки подкрепят способността на компаниите да постигат персонализирани решения за прехвърляне на риска и максимална защита на рисковия профил.

Глобалният индекс на лихвения процент на Карпентър, измерващ промяната в премиите за катастрофа в годината, се увеличи с 6.1%. За разлика от минали събития, при които несъответствията между търсенето и предлагането и изместването на гледните точки на риска доведоха до по-високи стойности, през 2017 година събитията до голяма степен бяха в рамките на параметрите на модела и общият капитал на индустрията не намаля.