След проекта за 11 млн. лева, финансиран от ОП "Околна среда" за доизграждане на канализацията в Средец, къщите в най-ниската част на града се наводняват при всеки по-силен дъжд. От шахтите на улиците вместо дъждовна се излива фекална вода.

Проблемът продължава вече шест години.

Улица "Петко Д. Петков" се намира в най-ниската част на населеното място. Преди реконструкцията на канализацията, дъждовните и битови води от къщите на улицата се заустват в дерето пред тях. 

Един от живущите на ул. "Петко Д. Петков" Иван Узунов вече е събрал цяла папка с жалби до институциите. Първото наводнение на улицата става 20 дни след полагането на канализационните тръби.

"При дъжд от шахтите в дворовете започва да излиза мръсотия - фекалии и тиня. Тази мръсотия наводнява мазетата и приземните етажи на къщите", обяснява Узунов, цитиран от БНР. По думите му, за последните 6-7 години наводненията са били 9.

Иван Узунов каза още, че макар проектът да предвиждал разделна канализация с две тръби - една за дъждовна и една за отпадни води, той е изпълнен с една тръба. Обяснението за липсата на тръба за дъждовната вода било - стръмни улици. 

Кметът на Средец Иван Жабов поясни, че отговорните за ефекта от проекта са екоинспекцията, ресорното министерство и ВиК дружеството.

От МОСВ определят жалбите на хората като неправилни, необосновани и некореспондиращи с реалните факти.

Същевременно при последния пороен дъжд жители на Средец алармираха в социалните мрежи за плаващо сметище по река Средецка.