Безспорно най-добрият избор за пушачите би бил пълният отказ от употребата на продукти, съдържащи тютюн или никотин, а непушачите не трябва никога да започват да пушат.

Съществува, обаче, една група пълнолетни пушачи, които не могат или не желаят да се откажат от вредния си навик. За тях са разработени алтернативи без горене - системи с нагряване на тютюн и електронни цигари. Те работят с нагряване и отделят аерозол, който съдържа никотин и значително намалено количество вредни вещества.

 

снимка: PMI

Повече за разликите между системите с нагряване на тютюн и електронните цигари можете да научите в това Видео

Какво се случва, когато премахнем горенето?

снимка: PMI

При горенето на една цигара се образува дим, който съдържа хиляди вредни и потенциално вредните вещества (ВПВВ), които са основният причинител на тези заболявания. Никотинът, който също се отделя с дима, макар и да е пристрастяващ, не е основният причинител на заболяванията, свързани с пушенето.

Системите с нагряване на тютюн нагряват истински тютюн до температури около 350 °С, при което се образува аерозол, съдържащ никотин и намалени концентрации на вредни и потенциално вредни вещества до 95%.

За разлика от тях, електронните цигари нагряват течност, която най-често съдържа никотин до температури от 230 °С.

Именно липсата на горене е и основната разлика между бездимните алтернативи и цигарите - съставът на аерозола при нагряване е коренно различен от този на дима при цигарите.

снимка: PMI

В последните години расте броя на научните изследвания и експерти, които сочат, че бездимните алтернативи на конвенционалните цигари имат място в борбата с тютюнопушенето, като част от прилагане на стратегията за намаляване на вредата.

Това не означава, че системите за нагряване на тютюн и електронните цигари са без риск. Те съдържат никотин, който е силно пристрастяващ, и не са предназначени за употреба от непушачи или непълнолетни лица. Тези категории продукти са предназначени единствено и само за пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат.

 

*Материалът и всички прилежащи към него визии се публикуват с подкрепата на Филип Морис България.