Преобладаващата част от пловдивските учители и ученици подкрепят дистанционното обучение, въведено заради епидемията от COVID-19, и са доволни от начина, по който се провежда. По-големи затруднения изпитват децата от началните класове, затова по-често търсят помощта на родителите си. Това съобщиха от пресцентъра на община Пловдив на база проучване, проведено във всички общински училища. Родителите също дават положителна оценка на онлайн обучението, защото така имат по-голям контрол върху заниманията на децата си.

По думите на ресорния заместник-кмет Стефан Стоянов, цитиран в съобщението, "извънредното положение даде огромен шанс на българското училище да се дигитализира бързо и да смени начина на преподаване, като го направи по-ефективен и интересен за децата". Според него по време на дистанционното обучение българските учители са натрупали огромен опит, от който трябва да се възползват и добавя, че през последните два месеца сме свидетели на революция в образованието, което е повод да окуражим преподавателите да продължат да правят иновации и във физическата среда в училищата.

Дистанционното обучение се провежда по различни начини, като симулирането на реален урок в реално време, чрез видео връзка е по-малко използваният начин, който се прилага от 1813 учители. По-големият брой учители /2298/ предпочитат да възлагат задачи преди провеждането на часа и резултатите да се обсъдят по-късно или по време на часа.

Анализът показва, че учителите успяват да ангажират повече учениците си и да ги заинтригуват. Мотивираните ученици работят още по-усърдно, а останалите започват да развиват умения за самостоятелна работа. Повечето от децата споделят, че отделят повече време от преди за подготовка на материалите и уроците, което е по-уморително и натоварващо. Учениците твърдят, че са доволни от онлайн обучението и в по-голямата си част работят много концентрирано и с интерес.

На територията на град Пловдив има 52 общински училища с общ брой ученици 33 303, в това число и подготвителните групи в училищата. Броят на паралелките и групите е 1417, от тях дистанционно обучение осъществяват 1400 групи и паралелки. Създадени са 8907 виртуални класни стаи към края на април, 25 училища имат над 100 виртуални класни стаи, като най-голям е броят в ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" - 900.

Само 31 учители от общо 14 училища не осъществяват дистанционно обучение. По-голямата част от учителите /2606/ преподават нов материал, като за целта използват служебни и лични персонални устройства. 1362 персонални устройства са осигурени от училищата, като в 9 от учебните заведения на всички учители са предоставени служебни устройства. Само едно училище не е осигурило на нито един учител служебен лаптоп или таблет (СУ "Симон Боливар"). 1456 учители ползват личните си устройства, защото не разполагат със служебни и само 4 учители не разполагат нито със служебно, нито с лично устройство.