България се присъедини към глобалната кампания на УНИЦЕФ "Заедно срещу насилието в училище" (#ДаСпремНасилието в училище). Детският фонд на ООН, съвместно с МОН, ще разработи тригодишна програма за сигурна учебна среда.

У нас кампанията започна през ноември 2018 г. с ученически дебат за насилието в училище. Проведе се и специално разработен открит урок по безопасна учебна среда. През декември беше представена и интерактивна инсталация, чрез която всеки може да се постави на мястото на децата, жертва на различни форми на тормоз в училище с помощта на виртуална реалност - актуална информация къде може да се види тя е налична на страницата на УНИЦЕФ във фейсбук.

Как влияе насилието в училище на децата и какви са мащабите на проблема


Насилието и тормозът в училище засягат децата в цял свят и имат сериозни дългосрочни последици върху тяхното физическо и психическо развитие, върху способността им да учат, да изграждат отношения с други хора, а в бъдеще - да станат пълноценни възрастни хора и родители. Насилието в училище има различни измерения - физическо, психическо, вербално насилие, подигравки, малтретиране, кибертормоз и др. Според проучване на УНИЦЕФ, над половината тийнейджъри по света са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище. Физическото насилие и тормозът пречат на образованието на над 150 милиона деца на възраст 13-15 години.

Ситуацията в България

България е сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема "училищен тормоз". Над една трета от всички ученици споделят, че са ставали поне веднъж обект на насилие или тормоз в училище в рамките на една година. По данни на МОН, през 2017 г. над 80% от българските училища са подавали поне един сигнал за насилие над дете, като за 2016 г. и 2017 г. са регистрирани над 8,000 случая.

Цел на кампанията

УНИЦЕФ стартира кампанията "Заедно срещу насилието в училище" (#ДаСпремНасилието в училище) съвместно с Министерството на образованието и науката с основната цел да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието, да се намали толерантността към различните му проявления и да се подкрепят училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза.

Какво предстои

Интервенцията в училищата ще започне от следващата учебна година и ще бъде реализирана съвместно от УНИЦЕФ и МОН. В програмата са включени: анализ на ситуацията във всяко училище и разработване на план за действие; повишаване на познаването на видовете тормоз и насилие, начините за сигнализиране и реакция; повишаване на уменията за предотвратяване и реакция на тормоза и насилието в училище; активно участие на учениците, родителите и учителите. Повече информация за програмата и предвидените мерки можете да намерите тук.

Ако сте съпричастни към мисията на УНИЦЕФ за осигуряване на безопасна и сигурна учебна среда за децата в България, можете да дадете своя принос в събирането на средствата за осъществяване на планираните мерки като изпратите SMS с цифра 5 на номер 1021 или като посетите https://dari.unicef.bg/.