Как признаването на дипломите от един от най-старите и престижни университети в Европа - Сорбоната - се оказа проблем? Зрители на БНТ сигнализираха за административни неуредици, с които са се сблъскали, след като са завършили образованието си в Париж.

Завършили магистратурата си в Париж, с намерението да се върнат в България, и го направили. С надеждата бързо да си намерят работа. Без да подозират, че легализирането на дипломите ще се окаже проблем.

"Съгласете се, няма как да ви признаем дипломата...", разказа Радослав Илиев какво е чул.

От Националния център за информация и документация така и не му обяснили защо. А няколко седмици по-късно, когато получил удостоверението си, то било съвсем различно от очакваното.

"Те са легализирали и написали в самия документ за признаване на дипломата името на специалността, но са признали на територията на България само една част от това, което включва История на изкуството. При моя логичен въпрос защо, те не отговориха. Първо се получава конфликтна точка самото признаване, а след това то става половинчато", допълни Илиев.

С подобни административни разминавания се сблъсква и Чая Колева. Тя завършва Института за политически науки и международни отношения.

"След подаване на документи ми беше съобщено, че този документ не подлежи на сертифициране, което не е така, защото този документ има същата юридическа стойност. При въпрос защо - защото нямам нужните реквизите - при въпрос кои са те - пак не стана ясно, но в хода на разговора установих, че те би трябвало да изпратят процедура по запитване до аналоговия център във Франция, но те не са го пратили, защото са преценили, че не подлежи на сертифициране", каза Колева.

"Аз при опита да намеря диалог се оказа, че няма нужда - посъветван да обжалвам, закрити врата", каза Радослав Илиев.

"Не мога да си обясня защо един сертификат трябва да се блокира, дори да не се продължи нормалната процедура", каза Чая Колева.

От Просветното министерство отговориха, че академично признаване на диплома може да се откаже единствено в случай, че се установи съществено различие в съдържанието на проведеното обучение с националните изисквания за придобиване на висше образование. Дори в такъв случай обаче българското законодателство предвижда органът по признаване, когато е възможно, да предложи компенсаторни мерки.