Това са Александър Йорданов, Георги Златев, Валентин Петков и Ремзи Осман. Съгласно приетите процедурни правила се проведоха три групи тегления. Това се прави, за да не се получи така, че да бъдат сменени всички членове на някой от съставите в КЕВР.

При първото теглене от комисарите в сектор енергетика - Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, се прекратиха мандатите на Александър Йорданов и Георги Златев. При второто теглене от двамата комисари от ВиК сектора - Валентин Петков и Димитър Кочков, бе прекратен мандатът на Валентин Петков.

Третият жребий направи избор между икономическия и юридическия комисар - Светла Тодорова и Ремзи Осман, като бе прекратен този на Ремзи Осман. До 17 април ще се правят предложения за нови членове на КЕВР. Очаква се от началото на май Комисията за енергийно и водно регулиране да заработи с нов състав.