Това показват данни от анализ на Евростат за брачните и извънбрачни раждания в Евросъюза през 2016 г. Делът на родените извън брак деца у нас е 59 на сто, докато на първа позиция е Франция с 60 на сто извънбрачно новородени деца, показва европейската статистика.

Броят на извънбрачните деца у нас е нараснал също близо 6 пъти за последните 30 години, отчита анализът на Евростат - докато през 1986 г. процентът на извънбрачните деца у нас е бил около 10 на сто, през 2016 г. той достига 59 процента, показват данните на Евростат, на които се позова БТА.

По данни на НСИ у нас през 2016 г. са родени общо около 65 хиляди деца, като от тях 38 440 са родени извън брака, или около 59 на сто от всички раждания у нас.
Най-висок е делът на извънбрачните раждания в областите Видин и Враца - близо 75 процента от всички новородени деца там, а най-нисък - в област Кърджали - около 38 процента.

Тенденцията за извънбрачни раждания у нас се запазва през последните няколко години, като техният брой варира от 40 000 извънбрачни раждания през 2010 г. /38 на сто раждания извън брака/ - до около 38 000 през 2015 и 2016 г. /59 на сто раждания извън брака/.

Пик на ражданията, според данни на НСИ, е регистриран през 1920 г. и 1950 г. - приблизително по около 180 хиляди новородени деца.

Най-малко извънбрачни деца се раждат в Гърция

Най-нисък е делът на извънбрачните раждания през 2016 г. в Гърция - около 9 на сто, или едва едно от всеки 10 раждания в южната ни съседка, е извънбрачно, отчита Евростат. Освен Гърция, в челната тройка по най-малко регистрирани извънбрачни деца, са още Хърватия и Кипър - с по около 19 процента - или всяко второ от 10 деца в тези страни е родено също извън брака.

Въпреки това обаче Кипър е страната в ЕС с най-голямо увеличение на процента на извънбрачните раждания в целия ЕС - от около 2 на сто през 2000 г. - до 19 на сто през 2016 г. или увеличение от 8 пъти на извънбрачните раждания.

Страната ни е сред първите 8 държави-членки в ЕС, в които делът на извънбрачните раждания надхвърля 50 на сто от всички раждания - Франция /60 на сто/, България и Словения /59 на сто/, Естония /56 на сто/, Швеция /55 на сто/, Дания /54 на сто/, Португалия /53 на сто/ и Холандия /50 на сто/.

За сравнение делът на извънбрачните раждания при съседите ни е бил както следва: Румъния - 31 процента, Сърбия - 26 процента, Македония - 12 процента и в Турция - около 3 процента.

Средният показател за извънбрачни раждания в страните на ЕС е около 35 процента, като през 2016 г. в страните-членки на ЕС са били регистрирани около 5 милиона новородени деца. Така, според Евростат, около 35 на сто от тях, или 1 млн. и 750 хиляди са били родени извън брака.