8 лекарства за остеопороза, хронична бъбречна недостатъчност, хепатит C, левкемия и други тежки заболявания скоро няма да се продават у нас. Повечето продукти ще бъдат изтеглени от пазара догодина. От Агенцията по лекарствата уточниха, че причините не са свързани с проблеми в качеството и безопасността на медикаментите, предаде БНТ.

От началото на септември у нас не се продават две от лекарствата - за тежка остеопороза и хормонозаместителна терапия при жени с естрогенен дефицит. През октомври няма да се предлага и медикамент за онкоболни.

"Няма никакви регулаторни проблеми с тези лекарствени продукти. Тоест проблеми с тяхното качество, ефиканост и безопасност. За пациентите няма никаква опасност. И тези продукти имат алтернативи за провеждане на лечението", каза Розалина Кулаксъзова - директор "Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания", ИАЛ.

От януари 2019-та ще спре и продажбата на медикамент за лечение на хронична бъбречна недостатъчност, който според Националния консултант по нефрология използват около половин милион души у нас.

"Заместители съществуват у нас и то не са малко. Терапията в никакъв случай няма да се промени - нито резултата от провежданата терапия", каза проф. Борис Богов - национален консултант по нефрология.

Догодина ще спре и продажбата на лекарства за левкемия и мигрена. Изтеглят се и медикаменти за лечение на хроничен хепатит C.

"За нас не е притеснително, тъй като няма проблем с лечението на тези пациенти към момента. Още повече, че медикаментите, с които те се лекуват към този момент няма да бъдат изтеглени преди новия продукт да получи реимбурсация", каза д-р Иван Вецев.

6 от медикаментите се заплащат частично или напълно от НЗОК.

От Агенцията по лекарствата обясниха, че от началото на годината са получили уведомления за изтегляне на общо 17 медикамента. А най-честите причини са липса на интерес към тях и промяна на портфолиото на компаниите.