В 9.00 часа в 65-а аудитория в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна изпитът по история на България. Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на теста и двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България: "Любен Каравелов - политическа и книжовна дейност" и "Златният век на българската култура (краят на IX - началото на X век): творци и постижения".

Кандидатите, подали заявление за явяване на изпита, са 887.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите. Тя пожела сбъдване на мечтите им и да изберат най-желаната от тях специалност в Софийския университет "Св. Климент Охридски", предаде БНР.

Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев пожела успех на кандидатите и представи членовете на комисията.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: "Философия"; "Социология"; "Политология"; "Публична администрация"; "Културология"; "Библиотечно-информационни науки"; "Публични информационни системи"; "Философия" (на английски език); "История"; "Археология"; "Етнология и културна антропология"; "История и география"; "Архивистика и документалистика"; "История и геополитика на Балканите"; "История и философия"; "Хебраистика"; "Педагогика"; "Социални дейности"; "Неформално образование"; "Предучилищна и начална училищна педагогика"; "Социална педагогика"; "Специална педагогика"; "Логопедия"; "Физическо възпитание и спорт".

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност "Право", а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език (по избор) - специалностите "Международни отношения" и "Регионално развитие и политика".

С успешно издържани изпити по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да запишат специалност "Европеистика".

С успешно положени изпити по история на България и по английски и френски език (по избор) могат да запишат специалността "История и чужд език".

Изпитът по биология в Софийския университет е от 14.00 часа и продължава четири и половина астрономически часа.