Резултатите от изпитите на седмокласниците в столицата са съизмерими с тези от миналата година, каза началникът на Регионалното управление по образованието Ваня Кастрева пред БНТ.

Три дни по-рано днес излязоха резултатите от тестовете по български език и математика на учениците, които кандидатстват за гимназиите.

Около 60 хил. седмокласници се явиха на изпитите.

По български език учениците решаваха тест от 25 въпроса и писаха преразказ върху романа "Задача с много неизвестни" на братя Мормареви.

Според членове на комисията по проверка, учениците са били затруднени от някои изрази като "прошарени коси", като са ги наричали "шарени" или "модна прическа".

В ерата на новите технологии не са разбирали и какво означава "кибернетична машина" - също израз от времето на братя Мормареви.

От 29 юни до 1 юли ученици и родители могат да видят работите си.

"Все още нямаме обобщените данни за града ни, но очаквам, че при всички случаи те ще бъдат съизмерими с миналогодишните. Преди малко получих информация вече за 100 точки, които имаме по български и по математика, така че всички деца, които отговорно са подходили в тази сложна обстановка ще имат по-високи резултати, а тези, които са неглижирали процеса - по-малки", каза Ваня Кастрева.

Срокът за подаване на заявленията за класиране гимназиите е от 3 юли до 7 юли 2020 г. Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Кандидатстването е електронно, но се запазва възможността за подаване на заявление и на хартия. Това може да стане в определените от регионалните управления на образованието училища-гнезда. Като отделно желание, трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Обявяването на списъците с приетите ученици на първия етап на класирането в гимназиите е до 13 юли