Властите предупреждават за възможно образуване на висока вълна по поречието на река Тунджа заради контролираното изпускане на яз. "Жребчево".

Целта е да се достигне и поддържа безопасен контролен обем от 330 милиона кубични метра. Изпускането ще ограничи евентуално неблагоприятни последици от високото ниво на водите, информират от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

В тази връзка по поречието на реката и нейните притоци е възможно да премине висока вълна.

Към момента обемът на "Жребчево" е 330,848 милиона кубични метра.

Заради големия приток е преустановено подаването на вода от язовир "Копринка" по река Тунджа.