В момента национално външно оценяване има след 4-ти и 7-и клас.

Изпитването след десети клас се прави, защото по новия Закон за училищното образование гимназията се разделя на два етапа - 8-10 клас и 11-12 клас, предаде БНР.

В десети клас учениците обикновено са на 16 години, възрастта, до която образованието е задължително по Конституция. Предвиждат се два задължителни изпита, за проверка на грамотността в областта на четенето и тест за математическа грамотност.

Резултатите няма да влияят върху удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

Според новия стандарт, не само в първи, но и във втори и трети клас децата няма да имат оценки. В свидетелствата им за завършване ще пише "отлично", "много добро", "добро", "задоволително", "незадоволително" или "слабо". Какъвто и да е резултатът в началното образование, клас няма да се повтаря.

За учениците от първи клас ще има обобщена качествана оценка, а за втори и трети клас - качествени оценки по всеки предмет.

Проектът на държавния образователен стандарт на резултатите от обучението на учениците беше представен от заместник-министъра на образованието и науката Диян Стаматов, съобщи БТА. Той отбеляза, че стандартът ще премине през обществено обсъждане преди да бъде утвърден.

За документа за завършен начален етап на образование ще се вписват оценките от четвърти клас, за основно образование - оценките от пети до седми клас, за първия прогимназиален етап - от осми до десети клас, а за средно образование - оценките от 11-и и 12-и клас, както и общият успех от задължителната и от избираемата учебна подготовка.

Изпитванията на учениците ще са устни, писмени, практически/индивидуални и групови. Ще има също входно и изходно ниво, контролни и класни работи.

Контролните работи ще са по всички предмети, а класните работи ще са по български език и литература, по математика и по чужди езици.

Предвижда се да има по едно класно или контролно на ден, както и до две класни на седмица.

Новост има при изпитите за определяне на срочна и на годишна оценка, която е свързана със задължението за присъствие на ученика при дневна форма на обучение и когато той е отсъствал, без значение по уважителни и неуважителни причини повече от 30 процента, ще се явява на изпит, каза Стаматов.

Това изискване сега го има в правилниците на някои училища, добави той. Тази новост ще се прилага и при учениците, присъствали в клас, но без минималните две оценки, посочи заместник-образователният министър.

Друг нов момент
е свързан с възможността на учениците да променят своята годишна оценка в седми, в 11-и и в 12-и клас, съобщи Стаматов. Той отбеляза, че "промяната на оценката може да бъде не само нагоре, но и надолу". Затова учениците трябва да знаят, че новата оценка ще е крайна, защото явявайки се на изпит за промяна на годишната оценка, ученикът се отказва от нея, за да я промени, посочи Диян Стаматов.

По думите му важен момент в стандарта е необходимостта от аргументация за вписаната текуща оценка на учениците, като учителят трябва да се мотивира ясно и кратко защо пише дадената оценка, а не друга.

При устно изпитване аргументацията на учителя трябва да се направи пред целия клас, а на писмено изпитване ще се прави кратка рецензия под писмената работа, обясни Стаматов. Той отбеляза, че това ще пишат учителите на контролни и класни.

Тази новост се налага, "защото през последните години учениците изключително много са неудовлетворени от оценка, различна от "шестица", коментира заместник-министърът на образованието.

Готов е сайтът на Министерството на образованието и науката, създаден в помощ на учители, директори и родители преди влизането в сила на новия Закон за училищно и предучилищно образование от 1 август 2016 г.,  съобщи пресцентърът на МОН.

Въпроси за реформата може да се задават на адреса: www.reforma@mon.bg и на горещия телефон 0878 15 65 43.