Понижението на цените е изцяло в полза на потребителите. Така сметките за април, когато много хора са принудени да останат вкъщи без доходи, ще бъдат по-ниски. Това е уверил изпълнителният директор на "Топлофикация София" ЕАД инж. Александър Александров, който днес е бил изслушан на съвместното заседание на постоянните комисии към Столичен общински съвет по Икономика и собственост и по Инженерна инфраструктура и енергийно планиране, съобщиха от топлофикационното дружество.

Александров е посочил, че събираемостта на сметките в началото на годината остава в диапазона 94-96 на сто, но през март обяснимо е регистрирано намаление с близо 8 на сто.

По отношение възстановяването на средства на потребителите, от "Топлофикация - София" са пояснили, че към момента все още се очаква да бъдат приети поправките в Закона за енергетиката, които ще дадат възможност на КЕВР да определи цените и механизмите за тази процедура. Очакванията са да има спад в приходите на дружеството с близо 25 процента не само заради понижението на цената на топлинната енергия, но и поради определената от КЕВР по-ниска цена и на електрическата енергия от високо ефективно производство.

По отношение на търговията с електрическа енергия, изпълнителният директор на "Топлофикация София" ЕАД е обяснил, че действащият договор за продажба на електрическа енергия чрез посредник е прекратен към 23 март 2020 г. От тази дата дружеството продава самостоятелно на Българската независима енергийна борса цялото произведено количество електрическа енергия в най-прозрачните борсови сегменти, допълват от дружеството.

Ръководството на "Топлофикация - София" е предприело и стъпки за намаляване на финансовата тежест върху компанията при заплащането на емисиите, като предлага законодателни промени с ограничен срок на действие - отлагане на задължението за заверка до края на април на емисии дължими за 2019 г. и удължаване на срока до 31.12.2020 г. Другото предложение е за отпадане на задължението на операторите на инсталации за участие в Европейската схема за търговия с емисии за 2020 г. и 2021 г.

Бизнес план 2020 предстои да бъде актуализиран след утвърждаването на ретроактивните цени на природния газ и топлинната енергия от КЕВР. В тази връзка по предложение на столичния кмет Йорданка Фандъкова се създава работна група с представители на всички политически сили в Столичен общински съвет, която ще разгледа актуализацията на Бизнес плана на дружеството предвид настъпилите промени, допълват в съобщението "Топлофикация - София" ЕАД.