Отхвърлените изменения предвиждаха застраховката да се плаща наведнъж и  отпадане на възможността за плащането на няколко вноски, съобщи БТА.

Предложението на правителството дойде от Комисията зафинансов надзор. Причината бе, че разсроченото плащане на тази полица е довело до появата на порочни практики, при които привидно се сключва задължителната застраховка, чрез заплащането само на първата вноска от сумата, като последващи плащания не се извършват.
Така клиентът разполага с полица, която представя на органите за контрол на движението по пътищата и си спестява възможността за глоба или спирането на автомобила от движение, но тази полица не му осигурява покритие на отговорностите за причинени вреди и при пътнотранспортно произшествие застрахователното обезщетение се поема от Гаранционния фонд, чиито средства се формират от вноските на добросъвестните застраховани лица

Законопроектът въвеждаше и нови разпоредби за "Здравно (медицинско) застраховане", срещу които от левицата възразиха, тъй като се смесват две материи - застрахователна и здравна.