Консорциум ДЗЗД "Детско здраве" бе избран за изпълнител на обществената поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална детска многопрофилна болница" на Министерство на здравеопазването. В консорциума са включени компаниите "Главболгарстрой" АД, "ГБС-Пловдив АД" и "Главболгарстрой Интернешънал" АД.

Според изискванията на поръчката е необходимо предложението да съдържа оценка в две направления - техническа и финансова. Цената на предложението, с което печели обединението, е 77,8 млн. лв. без ДДС. Вторият критерий - техническата оценка на проекта, е покрит с от консорциума с максимален брой точки - 50.

Обединението е съставено от трите най-големи дъщерни дружества в групата на "Главболгарстрой Холдинг" АД. Компаниите са изпълнител на редица болници и лечебни заведения в страната, като архитектурно-строителни и инсталационни работи при изграждането на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, "Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс на Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД" в София, преустройство и разширение на УМБАЛ "Св. Екатерина".

Преустройство и ремонт на един от големите болнични комплекси в страната - МБАЛ "Събо Николов" и Онкология в град Панагюрище е изпълнено от "ГБС-Пловдив" АД.

Третият участник в консорциума - "Главболгарстрой Интернешънал" АД, притежава опит в изпълнението на подобни обекти извън страната, като Болничен комплекс в град Казълорда, Карахстан, Клиника за неотложна помощ, град Атирау, Казахстан, Стоматологична Поликлиника с Травматологично Отделение в Москва, Руска Федерация.

Класираният консорциум на второ място е "Детска болница - София" (обединение между българската "Климатроник", мексиканската "Иновасионес Техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ" и испанската "Проес Консулторес") е предложил оферта в размер на 79.5 млн. лв. без ДДС. Техническият критерий е покрит с 20 точки.

Третият участник в търга - "Обединение Здраве за децата на България" с водещ участник "Трейс руп Холд" АД бе отстранен, защото в последните 5 години не е изпълнил нито една строителна дейност с обем и предмет, сходни с тези на "Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална детска многопрофилна болница".