Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" /ДАБДП/ предлага въвеждане на регулация за електрическите тротинетки в Закона за движение по пътищата и Закона за пътните превозни средства, съобщиха от агенцията.


Този тип превозни средства се разпространяват все повече в целия Европейски съюз, като нашата страна не е изключение. Няколко инцидента с тях показва нужда от разработването на задължителни минимални правила за тяхното безопасно движение по пътищата.

През последния месец ДАБДП е направила преглед на европейския опит в тази посока. Подходът на страните-членки е различен - в някои от тях, хората които използват това оборудване се предполага, че са пешеходци и им е позволено да се движат по тротоари и велосипедната инфраструктура, докато в други това е напълно забранено. Максимално разрешената скорост за тях също варира - между 18 (Белгия) до 20 км/ч (Франция, Германия). На места са въведени изисквания за регистрация, застраховка и задължителна минимална възраст на лицата, които ги управляват.

Според ДАБДП трябва бъдат разписани явни правила за задължителните предпазни средства, които лицата, управляващи електрически тротинетки да носят. Трябва да се определи и по каква инфраструктура да бъде разрешено използването на подобни ППС. Според агенцията максимална допустима скорост на електрическите тротинетки не трябва да надхвърля 20 км/ч в градски условия.

ДАБДП предлага още да се въведе възрастова граница от 14 години с възможност за допълнително ограничаване на максимално допустимата скорост на движение на 12 км/ч до навършване на 16 г. Обект на дискусия ще бъде и дали е необходимо въвеждането на задължителна регистрация на електрическите тротинетки и застраховки за тях, пише в съобщението.