От днес можем да следим качеството на въздуха в определено населено място в реално време - чрез новата система за информиране на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Досега агенцията информираше за качеството на въздуха на следващия ден след измерванията.

Информацията за качеството на въздуха на сайта на Агенцията пристига в реално време от всички измервателни пунктове в страната. Основните показатели, които могат да бъдат видени са количеството на фини прахови частици, които са основен замърсител у нас, на серни и азотни окиси.

Информацията, която може да се види в системата, е в две основни групи: средноденонощни и в точно определен час. Ще имате възможност да видите както моментната стойност, например в 11 часа, така и до 10 дни назад, каза министърът на околната среда и водите Нено Димов, цитиран от БНТ.

Информационната система предоставя и цветова информация, като дните с най-много прахови частици са в червено.

За първите три месеца на тази година най-много дни със замърсен въздух е имало в Смолян, Горна Оряховица, в пловдивския ж.к. "Тракия", Монтана, Никопол, София. Почти няма замърсявания в Сливен, Добрич, Пирдоп, Бургас, Девня, Стара Загора, по данни на ИАОС.

От началото на годината у нас е в сила Закон за чистотата на атмосферния въздух, който задължава общините да изпълняват строги норми за намаляване на вредните емисии. За постигането им те имат 3 години.