България е на последно място в ЕС по ниво на справяне с корупцията. Това обявиха от Асоциация "Прозрачност без граници" при представянето на резултатите от международния Индекс за възприятие на корупцията за 2020 година, предава БТА.

Изследването се публикува ежегодно от 1995 година и отразява анализи, оценки и възприятия относно нивото на корупция според представителите на бизнеса, местните и чуждестранните анализатори в съответните страни. То се прави на базата на независими изследвания.

Тази позиция в индекса, според "Прозрачност без граници", означава, че България се справя най-зле в рамките на ЕС с проблема "корупция".

Страната ни е с индекс 44 и заедно с Унгария и Румъния се нарежда на последно място сред държавите-членки. В световен план България е на 69-то място.

Изследователите посочиха, че индексът е изготвен в конктеста на кризата с Covid-19, която е откроила проблема с неглижирането на социалните системи и е станала повод за ограничаване на отчетността на институциите и възпрепятстване на гражданския контрол.

Глобално, 2/3 от страните са с индекс под 50, което означава наличие на системен проблем с корупцията, като показва незначителен или почти никакъв напредък при справянето с корупцията, обясни Калин Славов.

В ЕС най-сериозна негативна тенденция се отбелязва в Унгария, която от 55 точки през 2012 г. сега е с индекс 44. Дания, Финландия, Швеция и Швейцария са отличници по справяне с корупцията. Средният индекс за ЕС е 64.

По думите на Славов, някои изследвания вече говорят и за "авторитарен оттенък в начина на управление на държавата, който за съжаление ни държи на такива ниски нива за справяне с корупцията". Той допълни, че това се случва на форна на страни като Естония, Чехия и Гърция, които подобряват резултатите си в индекса.

Ваня Нушева коментира, че държавите, в които нивото на корупция е по-високо, нагласата на управляващите елити е да ограничават граждански права и да не спазват демократичните стандарти в управлението. Тя отбеляза, че нарушението на граждански права под предтекст за справяне с кризата Covid-19, не може да бъде подминато с мълчание.

Според Огнян Минчев, България се намира на последна позиция по справяне с корупцията от около 20 години. Като по думите му, това може би се дължи на обстоятелството, че не са правени институционални реформи у нас.

Изследването завършва с препоръки, които могат да съдействат за ограничаване на корупцията, според Ваня Нушева. Насоките, които имат общ характер, заради спецификата на изследването, са четири - засилване на обществения надзор над институците; осигуряване на прозрачни и конкретни процедури за обществени поръки и средства; защита на демокрацията и насърчаване на гражданското участие; осигуряване на пълноценен достъп до информация.