Добавката от 50 лева за пенсионерите e подкрепа с предизборен привкус. Единият от вариантите за осъвременяване на пенсиите за стаж и възраст е по така нареченото "швейцарско правило". Другият вариант е преизчисляване на пенсиите за тези, които вече са придобили право на пенсия и продължават да работят. Това каза пред БНГ депутатът от ДПС Хасан Адемов, председател на Комисията по труда и социалната политика.


Друг елемент при определяне на размера на пенсиите е свързан с промяна на коефициента, който е 1,2 за всяка година стаж. Размерът на пенсията се определя като доходът се умножи по този коефициент.

"Според реформата на министър Калфин този коефициент е трябвало да расте до 1.5", припомни Адемов, но управляващите са решили, че трябва да бъде фиксиран на 1.2.

Депутатът обясни, че през този коефициент може да бъде индексиран осигурителният принос на лицето, което да се отрази на размера на неговата пенсия.

За добавката от 50 лева на месец за пенсионерите, обещани от премиера, Адемов заяви, че не са дори социално подпомагане.

"Тези 50 лева по никакъв начин не отчитат осигурителния принос на пенсионерите. Няма никакво значение колко години си работил, върху какъв доход си се осигурявал. Единствената им връзка с пенсиите е, че се раздават заедно с пенсиите", заяви депутатът.

Според него в условия на тежка коронавирусна криза, съчетана със социална, здравна и икономическа криза бюджетът по-скоро трябва да има антикризисен характер, за да може да бъдат покрити потребностите на хората, които имат най-големи нужди от финансов ресурс.

За Адемов е очевидно, че бюджетът за следващата година ще бъде приет в условия на дефицит, който трябва да се покрие или от увеличени данъци и осигурителни вноски, което не е приемливо, или от дълг.

"На входа на системата трябва да има мерки, които да бъдат адекватни", смята депутатът.