Навигация ще определя маршрута на кандидат шофьорите от следващата година, съобщи зам.-директорът на "Автомобилна администрация" Дамян Войновски пред bTV.

Подаването на маршрути по GPS и създаване на специална мониторингова агенция са част от мерките на агенцията за справяне с корупцията при шофьорските изпити.

"При шофьорските изпити работим да се намали субективния фактор. При теоретичния изпит възможности за манипулация вече няма. Идеята е предварително да утвърдим предварително маршрути заедно с инструкторите и да се класират по степен на трудност. GPS система ще определя, откъде да кара курсистът. Ще се правят по няколко маршрута. Методиката за оценка също ще бъде променена. Ще има специална комисия, която да се заминава с практическите избори. Резултатите от изпита ще бъдат да могат обжалвани. При всички положения изпита ще протича докрай, а не да се прекратява", каза Войновски.

Той допълни, че ще се работи върху методиката за оценка на курсистите - критериите да са ясни и еднозначни. Ще се създаде комисия в агенцията, която да се занимава с мониторинг на практическите изпити. Веднъж на случаен принцип и при втори случай - при жалби и сигнали.

В момента има възможност за обжалване на резултатите от изпита, но трудно се преценява. Това ще се промени -изпитът няма да се спира предварително.

Йовко Иванов, който е председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка, заяви, че има логика в тези предложения и те самите са ги подали преди шест години. Той обясни, че има някои особености и до края на годината едва ли ще бъде възможно. По думите му ще се наложи промяна в програмата и увеличаване на часовете за курсистите.