Голям ремонт в центъра на София започва в деня на отпадане на извънредното положение - 13 май. Тогава стартира реконструкция на топлопреносната мрежа, както и подмяна на водопроводната и канализационна инфраструктура в карето между улиците "Георги С. Раковски", "Ген. Гурко", "Иван Вазов", "Стефан Караджа" и "6 септември".

Топлопроводите в централната градска част на София са изградени в средата на ХХ век, като някои от тях са частично реконструирани преди близо 40 години. Именно остарелите тръби са причината за честите аварии в системата.  Рехабилитацията на топлопреносната мрежа е изцяло в полза на потребителите и се извършва от дружеството с цел повишаване надеждността и качеството на топлоподаването. , съобщават от "Топлофикация Сифия".

В рамките на реконструкцията е предвидена и поетапна подмяна на водопроводната и канализационна инфраструктура. Във връзка със започването на ремонтите по тези трасета, намиращи се в непосредствена близост до тръбопроводите на "Топлофикация София" ЕАД, е необходимо да бъде спряно топлоподаването с оглед осигуряване на безопасността както на ремонтните екипи, така и на гражданите, които живеят в близост до обекта.

"Осъзнаваме сериозното неудобство, което създаваме на столичани и поднасяме извинения на всички, които ще изпитат затруднения поради нашите ремонти. Благодарим за тяхното разбиране и търпение. Ще положим всички необходими усилия строително - монтажните работи да се реализират качествено и при спазване на утвърдените срокове", поясниха от дружеството.

"Топлофикация София" ЕАД ще упражнява постоянен контрол върху дейността на изпълнителите, качеството на извършваните работи и спазването на правилата за безопасност на обекта.

Повече информация потребителите могат да получат на www.toplo.bg, www.facebook.com/www.toplo.bg и на информационния телефон 0 700 11 111, както и на E-mail: info_r@toplo.bg .

Списък на сградите, които ще бъдат засегнати от реконструкцията от 18 до 22 май

ул. "Граф Игнатиев" № № 17, 15 (МОН, Стол и книжарница) 21, 22, 23, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 52;

ул. "Патриарх Евтимий" № № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26А 28А, 30А, 32А, 34А;

ул. "6-ти септември" № № 16 - 6-то ОУ, 20А, 23, 24, 32А, 33, 37, 39А, 41, 43;

ул. "Георги С. Раковски" № № 147, 149 (1), 149 (2), 151, 153, 157, 169А, 173 А

ул. "Хан Крум" № № 5, 7А, 9А, 15, 19, 22, 23, 25 (Представителство на ООН), 26, 30;

ул. "Цар Шишман" № № 38, 47, 49, 51, 53;

ул. "Хан Аспарух" № № 50А, 52А, 54А, 56А, 58А, 60А, 61А и Б, 65 (1);

ул. "Преспа" № № 1 (113 ДЦГ), 2, 4, 7;

ул. "Стефан Караджа" № № 24 и 26 (Сатиричен Театър)

ул. "Луи Леже" № 2;

Списък на сградите, които ще бъдат без топлоподаване за периода от 13 май до 5 юли поради извършване на СМР от "Софийска вода" АД

ул. "Георги С. Раковски" № № 133А, 135А и Б, 137А, 145 (от А до Д);

ул. "Ген. Гурко" № № 23, 25А и Б, 27 (от А до В);

ул. "Иван Вазов" № № 20А, 22А, 24А, 30А;

ул. "Стефан Караджа" № № 9, 11А и Б, 15А и Б, 17А

ул. "6-ти септември" № № 10 (1) и 21 (1)